Välkommen till

SD Upplands Väsby

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Arkitektur i klassisk stil

Vi tycker att Upplands Väsby ska utvecklas, men i samråd med invånarna där de får tycka till om hur de nya projekten ska se ut. Hittills har Väsbyborna valt så kallad "klassisk arkitektur" och vi instämmer med Väsbyborna.

Säkerhetsenhet i egen regi

Upplands Väsby behöver prioritera trygghetsfrågan genom införandet av en säkerhetsenhet i egen regi.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

PETER LINDQVIST (SD) ANDRE VICE ORDFÖRANDE I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

HISTORISKT – PETER LINDQVIST (SD) ANDRE VICE ORDFÖRANDE I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Vi från SD Upplands Väsby vill gratulera Peter Lindqvist till sin utnämning som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Peter blir den förste från oss i Upplands Väsby att erhålla en presidiepost i kommunen. Nu kommer vi att agera som kraftfull och […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län